Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica   Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica   Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica

Didactic

Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica asigura activitatile didactice la disciplinele cu profil de Inginerie Chimica, Inginerie Biochimica si Biotehnologii, ale programelor de studii de licenta si masterat din Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, precum si din Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice, respectiv Facultatea de Inginerie in Limbi Straine, din cadrul Universitatii "POLITEHNICA" din Bucuresti. Totodata, departamentul coordoneaza programul de studii de licenta "Ingineria si Informatica Proceselor Chimice si Biochimice" si respectiv programele de masterat "Ingineria Proceselor Chimice", respectiv "Ingineria Proceselor Biochimice si Biotehnologii Sustenabile", din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor.

Cadrele didactice ale departamentului coordoneaza de asemenea activitati de cercetare prevazute in programul studiilor de masterat si activitati de elaborare a lucrarii de diploma pentru absolventii ciclului de licenta, respectiv lucrari de disertatie pentru absolventii ciclului de masterat.

In department se desfasoara de asemenea studii de doctorat in Inginerie Chimica si respectiv Inginerie Biochimica, sub coordonarea a profesorilor conducatori de doctorat.


Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica