Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica   Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica   Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica

Didactic >> Doctorat

In departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica sunt organizate activitati de formare/perfectionare profesionala in cercetare, prin stagii de doctorat, incadrate in Scoala Doctorala a Facultatii Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor din Universitatea "POLITEHNICA" din Bucuresti. In departament activeaza 8 profesori conducatori de doctorat, ce coordoneaza activitati de cercetare doctorala in domeniul Inginerie Chimica si respectiv Inginerie Biochimica. Tematica acestor cercetari se incadreaza in domeniile ingineriei chimice clasice (studiul fenomenelor de transfer ce stau la baza operatiilor unitare din industriile de proces, studiul reactoarelor chimice si biochimice), intensificarii operatiilor unitare si respectiv integrarii proceselor, cineticii proceselor eterogene chimice si biochimice, respectiv modelarii matematice, simularii si optimizarii proceselor la nivel de utilaje si instalatii. Ca domenii aplicative, in ultimii ani cercetarea este orientata din ce in ce mai mult inspre biotehnologii, tehnologii de valorificare a produsilor naturali si respectiv fabricarea combustibililor din surse regenerabile.

In prezent, in laboratoarele departamentului isi desfasoara activitatea peste 50 de doctoranzi, absolventi ai ciclurilor de masterat din domeniile Inginerie Chimica, Ingineria Proceselor Biochimice, respectiv Ingineria Mediului. O parte din tezele de doctorat derulate in cadrul departamenului sunt coordonate in sistem de cotutela cu universitati din strainatate.

Finantarea stagiilor de doctorat se face atat prin burse acordate de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii, cat si din contracte de cercetare coordonate de catre cadrele didactice ale departamentului.

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica