Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica   Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica   Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica

Colective >> Fenomene de transfer si operatii unitare >> Cercetare

Directii de cercetare

Studiul fenomenelor de transfer de masa, energie si impuls, in sisteme omogene si eterogene – fundamente, modelare si simulare

Operatii de separare a sistemelor omogene si eterogene

Intensificarea operatiilor unitare si a proceselor chimice

Procedee de tratare a efluentilor industriali

Simularea, optimizarea, proiectarea tehnologica si reglarea proceselor chimice si biochimice la nivelul instalatiilor

Modelarea si optimizarea proceselor chimice, biochimice si biologice

Studii experimentale si teoretice ale cineticii proceselor eterogene. Modelarea si proiectarea in-silico a sistemelor eterogene de utilizarea/eliberarea principiilor biologic active

Extractia compusilor chimici din plante si biomasa. Dezvoltare sustenabila si ingineria bioresurselor

Procedee chimice, biochimice si (micro)biologice de valorificare a produsilor naturali

Biomateriale cu aplicabilitate practica


Infrastructura

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica   Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Aparat de determinare permeatie gaze   Instalatie de fermentatie cu Bioreactor SARTORIUS

Contracte de cercetare

Superabsorbents biopolymer materials for agriculture uses – SABIOM, PCCA2 114/2012, 2012-2015, coordonator A. Stoica

Solutii ecoeficiente pentru gestionarea deseurilor de plastic folosind potentialul degradativ al sistemelor biologice – ECODEGRAD, 32115/2008, 2008-2010, coordonator M. Stroescu

Spume ceramice din nanocompozite polimerice, destinate depoluarii fluxurilor gazoase din centralele termice, PNII, 2008-2011, coordonator G. Isopencu

Analiza prin modelare simulare si experimentare a proceselor fundamentale din sinteza sol-gel cu matrice de bioceluloza, IDEI 1031/2007, 2007-2010, coordonator T. Dobre

Materiale compozite hibride, pe baza de polistiren expandat, destinate reabilitarii termice a cladirilor – COMRETERM, PNI 21027/2007, 2007-2009, coordonator T. Dobre

Dezvoltarea unei metodologii de biocontrol exercitat de sisteme microbiene asupra infectiilor fungice – BIOCONTROL, PNI 61045/2007, 2007-2010, coordonator M. Stroescu

Structuri polimerice imprentate pentru recunoasterea moleculara a compusilor bioactivi din din plante – BIOSPIM, CEEX 148/2006, 2006-2008, coordonator T. Dobre

Solutii avansate de reducere a nivelului de compusi organici volatili din apele de suprafata si de adancime – RECOV, CEEX 127/2006, 2006-2008, coordonator A. Stoica


Teze de doctorat

Ovidiu Stefan DIMA, Polimeri imprimati molecular pentru separarea selectiva a compusilor bioactivi – sinteza, caracterizare, transfer de masa si modelare, 2013, conducator Tanase DOBRE

Radu VASILESCU-MIREA, Noi aspecte privind modelarea, simularea si investigarea experimentala la piroliza materialelor vegetale, 2013, conducator Tanase DOBRE

Mihaela CRETU, Modelarea si simularea transportului speciilor poluante in spatii deschise, 2012, conducator Tanase DOBRE

Anamaria MARDARU, Cercetarea, modelarea si simularea procesului de spumare cu aplicatii in industria alimentara, 2012, conducator Gheorghita JINESCU

Razvan I. PANTURU, Cercetari privind utilizarea barierelor permeabile reactive pentru prevenirea si remedierea in situ a poluarii apelor datorate activitatilor miniere, 2012, conducator Gheorghita JINESCU

Alisa ARUS-MORARESCU, Contributii privind cinetica proceselor de fermentare in prezenta modificatorilor cinetici, 2011, conducator Gheorghita JINESCU

Laurentiu Constantin CEATRA, Catalizatori si procese catalitice pentru cresterea randamentului in volatile la piroliza substantelor organice, 2011, conducator Tanase DOBRE

Teodor Gelu CHICIUDEAN, Obtinerea, caracterizarea si testarea pentru aplicatii a noi materiale compozite pe baza bioceluloza, 2011, conducator Tanase DOBRE

Loredana Mihaela DRAGNE (cas. DOBRE), Aspecte teoretice si experimentale ale transferului de masa prin ambalaje din biomateriale, 2011, conducator Tanase DOBRE

Arpad KAPAS, Obtinerea, identificarea, separarea si testarea metabolitilor secundari bioactivi din planta Ligularia sibirica, 2011, conducator Tanase DOBRE

Ioan PARJOL, Modelarea refierbatoarelor termosifon din industria chimica, 2011, conducator Octavian FLOAREA

Georgeta-Aurelia STURZOIU, Extractia de compusi organici din materiale biologice, 2011, conducator Octavian FLOAREA

Ioan Sorin VLADAN, Contributii la studiul procesului de gazeificare a biomasei in strat fix inversat, 2011, conducator Gheorghita JINESCU

Antoaneta Constantina FILICENCO-OLTEANU, Procedee de mare eficacitate la separarea aurului din medii solide si lichide, 2010, conducator Tanase DOBRE

Florin TACHE, Modelarea proceselor de obtinere si a proprietatilor unui nou material compozit, 2010, conducator Tanase DOBRE

Alina Violeta URSU, Cercetari privind depoluarea gazelor utilizand argilele modificate chimic, 2010, conducator Gheorghita JINESCU

Laura CALOTA, Modelarea si simularea schimbului ionic, 2009, conducator Tanase DOBRE

Daniela DOGARU, Modelarea poluarii solului datorita depozitarii la suprafata a deseurilor radioactive, 2009, conducator Gheorghita JINESCU

Daniela M. MIHAILESCU, Contributii la studiul uscarii biomaterialelor prin procesul atomizarii, 2009, conducator Gheorghita JINESCU

Iuliana Mihaela SANDU (cas. JIPA), Procese chimice si biochimice cu transfer la interfata lichid-lichid, 2009, conducator Tanase DOBRE

Amalia GHEORGHE, Transferul si transportul de masa in prezenta membranelor, 2008, conducator Octavian FLOAREA

Elena GROSU, Interactiuni In sistemele polimeri – substante organice si biostructuri, 2008, conducator Octavian FLOAREA

Gabriela ISOPENCU, Uscarea biomaterialelor pulverulente prin procedee intensive, 2008, conducator Gheorghita JINESCU

Monica Alina MARES, Fenomene de transfer de proprietate la uscarea biomaterialelor granulare prin procedee intensive, 2008, conducator Gheorghita JINESCU

Eugenia PANTURU, Studii privind procesul de recuperare a uraniului din minereuri cu continut ridicat de substante organice, 2008, conducator Gheorghita JINESCU

Cristina CIUCULESCU, Modelarea si simularea proceselor care au loc a stocarea umeda a combustibilului nuclear uzat, 2007, conducator Tanase DOBRE

Petrica IANCU, Integrarea proceselor pentru rationalizarea efluentilor din industria de prelucrare a titeiului si petrochimiei, 2007, conducator Emil DANCIUUniversitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica