Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica   Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica   Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica

Istoric

Actualul Departament de Inginerie Chimica si Biochimica este continuatorul unei catedre creata prin Decizia 296253/1.XII.1948, a Ministerului Invatamantului Public, care stabileste catedrele din structura Institutului Politehnic Bucuresti. Printre acestea se nominalizeaza si Catedra de Masini, Aparate si Instalatii, sef de catedra fiind numit profesorul Emilian Bratu.

Disciplinele principale predate in catedra erau "Aparate si instalatii intrebuintate in industria chimica" (introdusa inca din 1942), titular Emilian Bratu si respectiv "Aparate si instalatii speciale in industria chimica", titulari Alexandru Huch si Nicolae Petrescu. A doua dintre acestea se consolideaza dupa anul 1953 sub denumirea actuala de Reactoare Chimice, prin contributia si sub coordonarea profesorului Raul Mihail.

Din anul 1953, catedra apare mentionata sub denumirea de Catedra de Procedee si Aparate in Industria Chimica, cu acelasi sef de catedra, profesorul Emilian Bratu.

Din aceeasi catedra facea parte, in perioada respectiva, colectivul de predare a disciplinei Calculul si Constructia Utilajului Chimic, coordonat de catre profesorul Mihai Renert.

In Statul de Functiuni din 1955 al catedrei sunt mentionate sase cadre didactice cu norma de baza (prof. Emilian Bratu, conf. Mihai Renert, lector Eli Ruckenstein, lector Raul Mihail, asist. Octavian Smigelschi, asist. Anisoara Constantin) si sapte cadre didactice in regim de cumul (conf. Alexandru Huch, lector Nicolae Petrescu, asist. Ion Ciolan, asist. Emil Danciu, asist. Gaius Tanase, asist. Ioan Teoreanu, asist. Tiberiu Visky).

In anul 1954 este publicat cursul de Procedee si aparate in industria chimica al profesorului Emilian Bratu, reeditat in 1960 si 1969, sub titlul Operatii si utilaje in industria chimica. De asemenea, in anul 1963 este publicat cursul Reactoare in Industria Chimica, autori Mihail R. si Carloganu C., tradus in limba rusa in anul 1968 (editura HIMIA-Leningrad). Ulterior, aceste cursuri au fost adoptate de catre celelalte facultati de Chimie Industriala din tara.

Emilian BRATU Raul MIHAIL

Academician Emilian BRATU
(1904-1991)

Profesor Raul MIHAIL
(1920-1985)

Din anul universitar 1970-1971 este introdusa in planul de invatamant disciplina Optimizarea Proceselor Chimice avandu-l ca titular pe profesorul Octavian Smigelschi.

Dupa anul 1977, volumul activitatilor didactice ale catedrei creste considerabil, prin infiintarea Facultatii de Utilaje si Ingineria Proceselor Chimice (UIPCh), facultate cu profil mixt mecano-chimic, care functioneaza pana in 1988, an in care devine sectia de specializare Inginerie Chimica a Facultatii de Chimie Industriala. Din aceasta perioada, dateaza schimbarea denumirii catedrei in cea actuala, de Inginerie Chimica.

Infiintarea facultatii UIPCh a implicat un mare efort in activitatea catedrei. S-au infiintat 5 laboratoare noi Bazele Ingineriei Chimice (coordonator prof. Emil Danciu), Procese Hidrodinamice (coordonator prof. Gheorghita Jinescu), Tehnologie Chimica si Procese Chimice Tip (coordonator prof. Aurelian Blaga), Procese de Transfer Termic (coordonator prof. Octavian Smigelschi), Procese de Transfer de Masa (coordonator prof. Octavian Floarea), Reactoare Chimice (coordonator prof. Raul Mihail), a caror dotare s-a facut in mare masura cu mijloace si eforturi proprii. Volumul de activitati didactice a crescut dramatic, mai ales ca urmare a cifrelor mari de scolarizare (spre exemplu, in 1979 numai facultatii de UIPCh ii erau atribuite pentru admiterea in anul I, 450 locuri). Astfel, pe langa aspectul pozitiv, al infiintarii unei specializari necesare, mai adecvata cerintelor proiectarii, cercetarii aplicative si operarii instalatiilor, este de mentionat si amplificarea excesiva a volumului activitatilor didactice in catedra, cu consecinte asupra activitatii de cercetare a cadrelor didactice.

Dupa anul 1995 in catedra a fost infiintat Laboratorul de Informatica Aplicata in Ingineria Chimica, laborator ce dispune de o buna dotare cu tehnica de calcul si in care s-a dezvoltat un colectiv cu o bogata experienta in utilizarea mijloacelor informatice in domeniul analizei si proiectarii tehnologice a proceselor chimice, coordonat de catre prof. Valentin Plesu.

Un alt eveniment notabil in evolutia catedrei l-a constituit infiintarea in anul 1991 a sectiei de specializare Inginerie Biochimica. Infiintarea acestei sectii a determinat aparitia in catedra a unor noi discipline de predare si a unor laboratoare specifice (Microbiologie si respectiv Tehnologii Biochimice). Aceasta sectie de specializare, coordonata de catre prof. Ovidiu Muntean, a functionat pana in anul 2003, cand a fost comasata, din ratiuni financiare, cu directia de specializare Inginerie Chimica, intr-o noua specializare cu profil mixt, Inginerie Chimica si Biochimica.

Incepand cu anul universitar 2005-2006, in Universitatea Politehnica din Bucuresti a inceput implementarea programului de studii structurat pe 3 cicluri: licenta, masterat si doctorat. In noul cadru de desfasurare a studiilor, Catedra de Inginerie Chimica a fost desemnata sa coordoneze programul de studii de licenta Ingineria si Informatica Proceselor Chimice si Biochimice si respectiv programul de studii de masterat Ingineria Proceselor Chimice.

Evolutia profesionala a Catedrei de Inginerie Chimica a fost coordonata si puternic marcata de personalitatea profesorului Emilian Bratu, care in anul 1963 a fost ales membru corespondent, iar in anul 1974 membru titular al Academiei Romane. Profesorul Bratu a creat in jurul sau un puternic colectiv didactic si de cercetare in ingineria chimica. Dupa pensionarea acestuia, in anul 1974, catedra a fost coordonata de catre principalii sai colaboratori: profesorii Octavian Smigelschi (1974-1985), Octavian Floarea (1985-1986) si Emil Danciu (1986-1996). Prin prestigiul personal si exigenta bine echilibrata, in spiritul traditiei instaurata de catre profesorul Bratu, profesorii Smigelschi, Floarea si Danciu au mentinut in catedra climatul necesar unor activitati didactice si stiintifice de inalta tinuta academica.

Incepand cu anul 2012, structura facultatii este organizata pe departamente, catedra regasindu-se in prezent sub denumirea de Departament de Inginerie Chimica si Biochimica. Personalul actual (anul universitar 2013/14) al departamentului include 4 profesori emeriti, 26 cadre didactice titulare (9 profesori, 8 conferentiari, 8 Sefi lucrari si un asistent) si un grup tehnic format din 12 persoane (6 ingineri, 3 tehnicieni, 1 laborant si 2 muncitori).

In timp, departamentul nostru a beneficiat si de experienta profesionala si activitatea altor cadre didactice, care nu sunt mentionati in aceasta prezentare si nu apar in structura actuala: Cornelia Balaban, Alexandru Corneliu Dimian, Paul Vasilescu, Octavian Evghenide, Mioara Filipescu (Teculescu), Corneliu Iordache, Octavian Mircea Iordache, Aurelian Blaga, Iosif Nagy, Ioan Pirjol, Mircea Popescu, Vasile Bologa, Marian Radu, Alexandru Stefan, Nicolae Dinu, Anca Iacobini, Ion Iliuta, Cristian Picioreanu, Sorin Dinu, Cosmin Jinescu, Ioana Urseanu, Iuliana Jipa, Cristian Ciornei.

Pe langa activitatile didactice si de cercetare, un numar important de cadre didactice din colectivul catedrei au indeplinit functii de conducere la diferite nivele, in sistemul de invatamant: prof. Octavian Floarea- secretar de stat in Ministerul Educatiei, prof. Ovidiu Muntean- prorector al Institutului Politehnic Bucuresti, prof. Emilian Bratu, prof. Octavian Floarea, prof. Gheorghita Jinescu- decani ai facultatii noastre, prof. Romulus Dima - secretar stiintific si respectiv prodecan al facultatii.Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica