Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica   Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica   Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica

Colective >> Reactoare chimice si biochimice >> Cercetare

Directii de cercetare

Intensificarea operatiilor unitare si a proceselor chimice

Analiza si dimensionarea reactoarelor chimice si biochimice

Procedee de tratare a efluentilor industriali

Studiul procedeelor integrate de reactie – separare

Simularea, optimizarea, proiectarea tehnologica si reglarea proceselor chimice si biochimice la nivelul instalatiilor

Modelarea si simularea proceselor de tratare biologica a apelor uzate si optimizarea retelelor de ape tehnologice

Modelarea si optimizarea proceselor chimice, biochimice si biologice

Studii experimentale si teoretice ale cineticii proceselor eterogene si modelarea si proiectarea in-silico a sistemelor eterogene de utilizarea/eliberarea principiilor biologic active

Analize de risc in operarea proceselor chimice


Infrastructura

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica   Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Instalatie experimentala destinata studiilor cinetice in procesele de combustie catalitica a compusilor organici volatili (COV)   Instalatie experimentala destinata studiilor cinetice ale unor procese catalitice eterogene lichid –solid

Contracte de cercetare

Modeling and design of cyclic distillation systems, Contract 261 / 30.04.2012 CTTIP – AkzoNobel, Olanda, 2012, coordonator C.S. Bildea

Design of separation systems using Residue Curve Maps, Contract 784 / 26.05.2010 – AkzoNobel, Olanda, 2010, coordonator C.S. Bildea

Controlability of dividing wall column, Contract 1085 / 26.05.2009 – AkzoNobel, Olanda, 2009, coordonator C.S. Bildea

O abordare neliniara a problemelor de proiectare conceptuala si de operare in conditii de siguranta a proceselor chimice, Proiect CNCSIS de cercetare exploratorie (Program Idei) nr. 1543, 2008-2011, coordonator C.S. Bildea

Dezvoltarea unui portal avansat de e-learning pentru institutii de invatamant superior (PAELIS), 2007-2009, coordonator P. Postelnicescu

Noi procedee de valorificare a glicerinei rezultata la sinteza biodieselului – GLICEVAL, Proiect PN 2 nr. 71053/14.09.2007, 2007-2010, coordonator G. Bozga

Valorificarea glicerinei rezultata la sinteza biodieselului in directia obtinerii de combustibili cu ardere nepoluanta si de aditivi antigheata GLICERAD, Proiect PN 2 21072/2007, titular UPG Ploiesti, 2007-2010, coordonator G. Bozga

Evaluarea impactului poluarii cu pulberi respirabile PM 2.5 din zonele urbane cu trafic rutier intens asupra starii de sanatate a populatiei, Proiect Parteneriate in Domenii prioritare nr. 31-089/14.09.2007 cod CH45-07-18, 2007-2010, coordonator V. Lavric


Teze de doctorat

Anca DAN, Studies on chemical reactor optimization with including safety operation criteria, 2014, conducator Gheorghe MARIA

Emil TUTA, Modelarea matematică şi simularea procesului de sinteză a 2-etilhexanolului , 2013, conducator Grigore BOZGA

Lacramioara DOGARU, Optimizarea retelelor industriale discontinue/semi-continue de utilizare/tratare a apei, 2012, conducator Vasile LAVRIC

Corina MANTA, Modelarea matematica si simularea procesului de combustie catalitica a efluentilor gazosi cu aplicatii in depoluare, 2012, conducator Grigore BOZGA

Raluca TUDOR, Optimizarea retelelor integrate continue de ape uzate industriale, 2012, conducator Vasile LAVRIC

Elena VLAD, Simulation and Evaluation of Biodiesel Production Processes, 2012, conducator Grigore BOZGA

Alexandra PLESU BONET, Modelarea si simularea proceselor continue de distilare catalitica, 2012, conducator Grigore BOZGA

Loredana Mihaela DRAGNE, Theoretical and Experimental Aspects of Mass Transfer through Biobased Packaging Materials, 2011, conducator Tanase DOBRE

Dragos Nicolae STEFAN, Thermal sensitivity and risk analysis used for chemical reactor operation, 2011, conducator Gheorghe MARIA

Ionut BANU, Modelarea si optimizarea reactoarelor de polimerizare de tip tubular, 2009, conducator Grigore BOZGA

Magdalena BOSOMOIU, Contributii la calculul reactoarelor de combustie catalitica a poluantilor din amestecuri gazoase, 2008, conducator Grigore BOZGAUniversitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica