Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica   Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica   Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica

Colective >> Inginerie biochimica >> Cercetare

Directii de cercetare

Analiza si dimensionarea reactoarelor biochimice si biologice

Modelarea, simularea, optimizarea, proiectarea tehnologica si reglarea proceselor biochimice si biologice la nivelul bioreactorului si a instalatiilor industriale

Modelarea si simularea proceselor metabolice de sinteza si reglare celulara

Modelarea si proiectarea in-silico a sistemelor eterogene de utilizarea / eliberarea principiilor biologic active

Extractia compusilor chimici din plante si biomasa. Dezvoltare sustenabila si ingineria bioresurselor

Procedee chimice, biochimice si (micro)biologice de valorificare a produsilor naturali

Biomateriale cu aplicabilitate practica

Procedee de tratare a efluentilor industriali. Modelarea si simularea proceselor de tratare biologica a apelor uzate. Optimizarea retelelor de ape tehnologice


Contracte de cercetare

Materiale biopolimerice superabsorbante cu aplicatii în agricultura - SABIOM, Contract nr. 114/2012, nr. UPB CH45-12-0, 2012-2015, coordonator G. Isopencu

Superabsorbents biopolymer materials for agriculture uses – SABIOM, PCCA2 114/2012, 2012-2015, coordonator A. Stoica

Earth System Science and Environmental Management. Microbial ecology & the earth system: collaborating for insight and success with the new generation of sequencing tools, Working Group 7, Chair of action, Prof. Tom Curtis, Newcastle University Webpage, International project COST Action ES1103, 2011, coordonator G. Maria

Optimizarea ierarhizata a bioproceselor sustenabile, Grant IDEI, ID_1727, 2009-2011, coordonator A. Woinaroschy

Dynamic modelling of some genetic regulatory circuits to simulate the bacterial resistance in a polluted environment by using the whole-cell modelling approach, DAAD Research Grant no. A/09/02572/2009, Technical University of Hamburg, Institute of Bioprocess & Biosystems Engineering (Germany), 2009, coordonator G. Maria

New mesoporous alumnosilicate matterials for controlled release of biological active substances (Noi materiale din clasa aluminosilicatilor mezoporosi pentru eliberare controlata de substante biologic active, ZEOMED), European Commission Project through European Regional Development Fund and of the Romanian state budget, project POSCCE-O2.1.2-2009-2, ID 691, 2010-2013, coordonator C.S. Bildea

Solutii ecoeficiente pentru gestionarea deseurilor de plastic folosind potentialul degradativ al sistemelor biologice – ECODEGRAD, PN II 32115/2008, 2008-2010, coordonator M. Stroescu

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera prin sisteme microalgale utile (GREENGHG), PNII PARTENERIATE 22085, 2008-2011, coordonator P. Iancu

Hidrogen din resurse bioregenerabile (HERG), Proiect MCT-PNCDI2 No 21029/14.09.07, 2007, coordonator G. Bumbac

Comportarea complexă a populaţiilor mixte indusă de scale de timp şi segregare. Studiu de caz: tratarea biologică a apelor uzate, PN2 – Idei, 175/1.10.2007, CH45-07-12, 2007-2010, coordonator V. Lavric

Dezvoltarea unei metodologii de biocontrol exercitat de sisteme microbiene asupra infectiilor fungice – BIOCONTROL, PNI 61045/2007, 2007-2010, coordonator M. Stroescu

Analiza prin modelare simulare si experimentare a proceselor fundamentale din sinteza sol-gel cu matrice de bioceluloza, IDEI 1031/2007, 2007-2010, coordonator T. Dobre

Elaborarea biotehnologiilor avansate de preparare a produselor farmaceutice antioxidante cu torularhodina şi studiul potenţialelor aplicaţii terapeutice (TORULARHODIN) (Elaboration of advanced biotechnologies to produce antioxidant drugs with thorularhodine and of therapeutic applications, Proiect MEdC 2077/61-021/2007-2010 (PNCDI2), (Director Dr. A. Salageanu, INCD pentru Microbiologie si Imunologie “Cantacuzino”), 2007-2010, coordonator G. Maria

Solutii avansate de reducere a nivelului de compusi organici volatili din apele de suprafata si de adancime – RECOV, CEEX 127/2006, 2006-2008, coordonator A. Stoica

Structuri polimerice imprentate pentru recunoasterea moleculara a compusilor bioactivi din din plante – BIOSPIM, CEEX 148/2006, 2006-2008, coordonator T. Dobre


Teze de doctorat

Ionela LUTA, Studii de modelare a eliberării controlate de compusi biologic activi si a actiunii unor microorganisme depuse pe suporti solizi porosi (Modelling studies on the controlled-release of biological active compounds and on the activity of some microorganisms immobilized on porous solid supports), 2014, conducator Gheorghe MARIA

Georgiana Ruxandra PALAU, Utilizarea bilanturilor de populatii in modelarea si optimizarea reactoarelor eterogene de polimerizare, 2014, conducator Vasile LAVRIC

Mariana POPESCU, Modele şi procedee de obţinere a unor concentrate din fructe şi plante proaspete (Models and proceedings for obtaining of certain concentrated products from fresh fruits and plants), 2014, conducator Tanase DOBRE

Bucs SZILARD, Structura complexa a populatiilor microbiene si performanta bioreactoarelor pentru epurarea apelor reziduale, 2014, conducator Vasile LAVRIC

Ani ALUPULUI, Procese intensive de extractie a principiilor active din plante medicinale, 2013, conducator Vasile LAVRIC

Diana Manuela BUBOI (ENE), Studii privind cinetica unor procese enzimatice de oxido-reducere cu importanta in industria de sinteza a zaharidelor, 2013, conducator Gheorghe MARIA

Eva HARAI (MOLNOS), Obţinerea hidrogenului prin procese de fermentaţie (Hydrogen production with fermentative processes), 2013, conducator Ovidiu MUNTEAN

Melinda MARTON, Glucozinolati din germeni de ridichi. Studiul efectelor chemopreventive si optimizarea germinării, 2013, conducator Vasile LAVRIC

Pompilia BUZATU, Modelarea si optimizarea bioreactoarelor cu membrana imersata, 2012, conducator Vasile LAVRIC

Sandu TARAS, Optimizarea multiobiectiv a proceselor chimice si biochimice prin utilizarea combinata de instrumente informatice, 2012, conducator Alexandru WOINAROSCHY

Teodor Gelu CHICIUDEAN, Obtinerea, caracterizarea si testarea pentru aplicatii a noi materiale compozite pe baza bioceluloza, 2011, conducator Tanase DOBRE

Anca NICA, Optimizarea bioproceselor sustenabile, 2011, conducator Alexandru WOINAROSCHY

Mirela STOENICA, Optimization of biological wastewater treatement systems, 2011, conducator Vasile LAVRIC

Georgeta-Aurelia STURZOIU, Extractia de compusi organici din materiale biologice, 2011, conducator Octavian FLOAREA

Alisa ARUS-MORARESCU, Contributii privind cinetica proceselor de fermentare in prezenta modificatorilor cinetici, 2011, conducator Gheorghita JINESCU

Camelia UNGUREANU, Obtinere in flux integrat GMP a biopreparatelor de uz uman, 2011, conducator Ovidiu MUNTEANUniversitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica