Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica   Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica   Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica

Colective >> Reactoare chimice si biochimice >> Prezentare

Laboratorul de Reactoare chimice si Biochimice a fost creat in anul 1977, pe structura grupului didactic si de cercetare coordonat de catre profesorul Raul Mihail, creatorul acestei discipline la noi in tara. Dupa anul 1985, laboratorul a fost coordonat de catre profesorul Ovidiu Muntean, care a contribuit la amplificarea disciplinei Reactoare Biochimice si introducerea in facultatea de Chimie Industriala a unei specializari de Inginerie Biochimica.

In cadrul laboratorului se predau disciplinele: Reactoare chimice (licenta), Reactoare chimice si biochimice (licenta), Analiza statistica si corelarea datelor experimentale (masterat), Analiza riscului chimic si biochimic (licenta), Automatizarea proceselor chimice (licenta), Reactoare chimice eterogene (masterat), Dinamica proceselor chimice (masterat), Conducerea proceselor chimice (masterat).

Pe langa activitatile didactice aferente acestor discipline, in cadrul laboratorului se deruleaza activitati de cercetare contractuala, cercetare aferenta pregatirii tezelor de doctorat, respectiv activitati de cercetare ale studentilor ciclului de masterat, in domeniile analizei, modelarii, simularii si optimizarii proceselor chimice si biochimice.

Laboratorul dispune de o infrastrucura care permite atat aplicatii experimentale cu caracter didactic pentru studentii ciclurilor de licenta si masterat, cat si studii de cercetare experimentala, in domeniul ingineriei reactiilor chimice.


Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica