Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica   Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica   Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica

Despre

Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica din Universitatea "POLITEHNICA" din Bucuresti asigura activitatile didactice la disciplinele cu profil de Inginerie Chimica, Inginerie Biochimica si Biotehnologii, ale programelor de studii de licenta si masterat din Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, precum si din alte cateva facultati din Universitatea "POLITEHNICA" din Bucuresti. Totodata, departamentul coordoneaza programul de studii de licenta "Ingineria si Informatica Proceselor Chimice si Biochimice" si respectiv programele de masterat "Ingineria Proceselor Chimice", respectiv "Ingineria Proceselor Biochimice si Biotehnologii Sustenabile", din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor.

Pe criteriul activitatilor didactice, Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica este organizat in patru colective (Fenomene de transfer si operatii unitare; Reactoare chimice si biochimice; Modelarea, simularea si optimizarea proceselor; Inginerie biochimica). De asemenea, in structura departamentului functioneaza si Centrul de Transfer Tehnologic pentru Industriile de Proces, unitate avand statut de cercetare si dezvoltare tehnologica.

Activitatile de cercetare ale cadrelor didactice din Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica din Universitatea “POLITEHNICA” din Bucuresti sunt orientate in principal pe directii legate de analiza si proiectarea proceselor chimice si biochimice la nivel de utilaje si instalatii, modelarea proceselor biologice la scara moleculara, studii experimentale si teoretice ale cineticii proceselor de transfer, cineticii proceselor chimice eterogene, studii de trecere la scara si dezvoltarea de procese pentru valorificarea produselor naturale.Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica