Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica   Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica   Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica

Didactic >> Programul de licenta "Ingineria si Informatica Proceselor Chimice si Biochimice"

Programul de studii de licenta "Ingineria si Informatica Proceselor Chimice si Biochimice" (IIPCB) asigura o pregatire de inginerie chimica cu caracter general, in care un loc important il ocupa studiul operatiilor si procedeelor comune tuturor industriilor de proces (chimica, petrochimica, farmaceutica, alimentara, celuloza si hartie): transportul si amestecarea fluidelor, operatiile de transfer termic, operatiile de separare a amestecurilor omogene si eterogene, realizarea reactiilor chimice si biochimice la scara comerciala. Pornind de la mecanismele fizico-chimice ale operatiilor si proceselor, se deduc ecuatiile si procedurile de calcul necesare ridicarii la scara, proiectarii tehnologice si operarii utilajelor si instalatiilor. Pe langa aceste elemente, care ocupa o pondere importanta in planul de invatamant, sunt prevazute de asemenea discipline orientate pe studiul general al tehnologiilor chimice si biochimice, principiile automatizarii proceselor, integrarea termica in scopul utilizarii rationale a energiei, respectiv aplicarea principiilor optimizarii in operarea proceselor si proiectarea utilajelor. Pentru a asigura intelegerea particularitatilor proceselor biochimice, planul de invatamant include discipline pregatitoare de biochimie si microbiologie.

O latura semnificativa a pregatirii profesionale, specifica acestui program de studii, o reprezinta formarea competentelor legate de utilizarea calculatoarelor in calculul stiintific si grafica de proiectare, respectiv a produselor informatice utilizate curent in activitatile de operare si proiectare aferente industriilor de proces (simulatoare de proces, programe de grafica industriala cum este Autocad etc.).

Elementele specifice planului de invatamant al acestui program de studii sunt asemanatoare si compatibile intr-o mare masura cu cele ale unor universitati din alte tari, cu traditie si prestigiu recunoscut in invatamantul de inginerie chimica.

Activitatile de predare a disciplinelor formative de inginerie se realizeaza intr-un stil accesibil, de la simplu la complex, cu reveniri explicative asupra aparatului matematic utilizat. Fiecare dintre aceste discipline are prevazute in programa de studii activitati aplicative de seminar si laborator, care faciliteaza asimilarea cunostintelor.

Prin programul de invatamant al specializarii IIPCB, absolventilor li se asigura urmatoarele competente si abilitati:
- Capacitatea de a utiliza cunostintele fundamentale de chimie, matematica, fizica si biologie si de a le integra cu cele de inginerie, in intelegerea principiilor ce stau la baza proceselor de fabricatie specifice industriilor chimica si biochimica;
- Abilitatea de a efectua analize ale proceselor tehnologice, pe baza bilanturilor de materiale si energie, in scopul identificarii limitarilor acestora si perfectionarii politicilor de operare in conditiile restrictiilor impuse de dezvoltarea durabila, siguranta in exploatare si protectia mediului;
- Capacitatea de a efectua calcule preliminare de dimensionare tehnologica si de a opera, utilizand sisteme moderne de automatizare, utilajele comune industriilor de proces: utilaje de separare prin distilare, absorbtie, extractie, filtrare, decantare, utilaje de uscare, schimbatoare de caldura, evaporatoare, utilaje de transport al solidelor si fluidelor, reactoare chimice si biochimice;
- Abilitatea de a utiliza instrumente informatice (programe de calcul tehnico-stiintific specializate, simulatoare de proces sau programe de gestiune economica) in analiza si operarea proceselor chimice si biochimice;
- Capacitatea de integrare in echipe de lucru multidisciplinare si de a intelege responsabilitatea profesiei de inginer fata de societate.

Continutul planului de invatamant al programului de studii de licenta IIPCB permite absolventilor sa continue studii de masterat in domeniile inginerie chimica, inginerie biochimica, biotehnologii, ingineria mediului, respectiv inginerie industriala.

Printr-o pregatire orientata spre inginerie, in care studiul tehnologiilor este realizat la nivelul principiilor fizico-chimice comune si operatiilor unitare, absolventii acestei specializari se pot adapta la cerinte ale unor locuri de munca in domeniul operarii instalatiilor, in primul rand a celor chimice, biochimice, petrochimice, dar si a celor inrudite (celuoza si hartie, alimentara etc.).

Completarea pregatirii in chimie si inginerie chimica cu elemente de informatica si de modelare matematica a proceselor deschide absolventilor posibilitati de angajare in societati cu profil de proiectare respectiv dezvoltare tehnologica, sau din domeniul IT pentru realizarea de software specific activitatilor de inginerie.

In sfarsit, formatia profesionala a absolventilor acestei specializari de licenta le permite de asemenea sa lucreze in alte domenii decat cele direct legate de productie: invatamant preuniversitar, consultanta si afaceri in domeniul industriilor de proces, asigurari, legislatie in domeniul proprietatii intelectuale, administratie etc.

Procesul de invatamant al programului de studii IIPCB este asigurat de catre cadre didactice ale Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, disciplinele de specialitate fiind predate in principal de catre cadrele didactice din Departamenul de Inginerie Chimica si Biochimica. Majoritatea acestora sunt personalitati recunoscute pe plan national si international in domeniile ingineriei chimice si ingineriei biochimice. Pregatirea practica si aplicatiile de calcul sunt asigurate in cele 4 laboratoare ale departamentului: Fenomene de Transport de Proprietate si Operatii Unitare, Reactoare Chimice si Biochimice, Procese Unitare Chimice si Biochimice, Inginerie Biochimica, respectiv Modelarea si Simularea Proceselor Chimice si Biochimice. Departamentul dispune de o baza materiala adecvata atat procesului didactic cat si cercetarii de inginerie chimica, precum si de o retea de calculatoare utilizata de laboratoarele departamentului, cat si de alte departamente din facultatea CASM.

In continuare este prezentat planul de invatamant al programul de studii de licenta "Ingineria si Informatica Proceselor Chimice si Biochimice"

Anul 3 - Semestrul 1
Fenomene de transfer termic
Macrolimbaje de calcul stiintific
Metode numerice in ingineria chimica
Procese hidrodinamice

Anul 3 - Semestrul 2
Analiza statistica si strategie experimentala
Microbiologie
Operatii hidrodinamice
Transfer de masa

Anul 4 - Semestrul 1
Integrarea proceselor chimice si biochimice
Operatii de transfer de masa
Procese unitare
Reactoare chimice si biochimice
Separari cu membrane (optional)
Tratarea efluentilor industriali

Anul 4 - Semestrul 2
Automatizarea proceselor chimice si biochimice
Instrumente informatice in ingineria de proces
Optimizarea proceselor chimice si biochimice
Procese unitare
Proiectarea instalatiilor chimice si biochimice
Reactoare chimice si biochimice


Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica