Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica   Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica   Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica

Colective >> Modelarea, simularea si optimizarea proceselor >> Prezentare

Colectivul "Modelarea, simularea si optimizarea proceselor " este format din 5 membri a caror activitate didactica si de cercetare este in mod prioritar orientata in domeniul ingineriei de proces asistate de calculator. Disciplinele predate in cadrul acestui colectiv sunt: Modelarea si simularea proceselor chimice si biochimice, Metode numerice in ingineria chimica si biochimica, Analiza statistica a datelor si programare experimentala, Optimizarea proceselor chimice si biochimice, Optimizari in ingineria polimerilor, Utilizarea calculatorului si grafica industriala, Proiectarea instalatiilor chimice si biochimice, Instrumente informatice in ingineria chimica si biochimica, Statistica si probabilitate in controlul calitatii, Optimizarea utilizarii si recircularii apei pe platformele industriale, Modelarea transportului poluantilor in mediu, Biorafinarii – Integrare procese.

Activitatea de cercetare a membrilor colectivului cuprinde o arie larga in domeniile ingineriei chimice, biochimice si a protectiei mediului, atât experimental cât si cu utilizarea instrumentelor informatice.

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica