Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica   Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica   Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica

Colective >> Modelarea, simularea si optimizarea proceselor >> Cercetare

Directii de cercetare

Simularea, optimizarea, proiectarea tehnologica si reglarea proceselor chimice si biochimice la nivelul instalatiilor

Optimizarea retelelor de ape tehnologice

Studiul procedeelor integrate de reactie – separare

Procedee inovative in industriile de proces

Procedee inovative pentru obtinerea biocombustibililor

Caracterizarea experimentala si prin simulare moleculara a proprietatilor fizico-chimice

Dezvoltarea aplicatiilor informatice pentru managementul universitatilor si dezvoltarea procesului educational


Infrastructura

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica   Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Instalatie de distilare la vid inaintat (model DSL 5)

  Instalatie de laborator pentru studiul echilibrului lichid – vapori, tip VLE 602 (Fischer Technology)

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica   Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Cromatograf de gaze Agilent 7890A cuplat cu spectrometru de masa Agilent 5975C   Cromatograf de gaze BRUKER SCION 436-GC

Contracte de cercetare

Studiu privind analiza performantelor sistemului actual de schimb de caldura pentru preincalzirea titeiului brut al instalatiei DAV din Rafinaria PETROBRAZI, OMV Petrom, 2012, coordonator G. Bumbac

Privim spre viitor e-chimie. Formarea profesionala a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne in predarea eficienta a chimiei, POSDRU/87/1.3/S/61839, 2011-2013, coordonator P. Iancu

Noi posibilitati de integrare sustenabila a productiei de biodiesel, valorificarea glicerinei si a esterilor acizilor omega – ω BioGlyVal, Proiect POSCCE operatiunea O2.1.2., ID nr. 652, cod SMIS 12594, 2011-2013, coordonator V. Plesu

Modelarea avansata si simularea distilarii catalitice pentru sinteza biodieselului si transformarea glicerinei (MASBIOGLI), Proiect PNII – IDEI, COD 1545, 2009-2011, coordonator V. Plesu

Optimizarea ierarhizata a bioproceselor sustenabile, Grant IDEI, ID 1727, 2009-2011, coordonator A. Woinaroschy

Modelarea si optimizarea retelelor de apa din industria de prelucrare a petrolului si petrochimie, PNII IDEI 663, 2008-2011, coordonator P. Iancu

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera prin sisteme microalgale utile (GREENGHG), PN II PARTENERIATE 22085, 2008-2011, coordonator P. Iancu

Sechestrarea CO2 prin legare chimica in compusi minerali utili in scopul reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera, PN II PARTENERIATE 22116, 2008-2010, coordonator R. Isopescu

Sistem integrat pentru managementul resurselor materiale (SIMREM), PNII INOVARE 1490, 2008-2011, coordonator V. Plesu

Tehnologii inovative de obtinere a biocarburantilor de inalta performanta din materii prime regenerabile, specifice Romaniei (TINOCIP), PNII Parteneriate, contract no. 22138, 2008-2011, coordonator V. Plesu

Valorificarea n-butanolului de fermentatie in directia fabricarii de combustibili ecologici (ECOBUT), Proiect MCT-PNCDI2, No 22080(87)/2008, 2008-2011, coordonator G. Bumbac

Hidrogen din resurse bioregenerabile (HERG), Proiect MCT-PNCDI 2 No 21029/14.09.07, 2007-2010, coordonator G. Bumbac


Teze de doctorat

Ignat Radu, Analiza si controlul optim al coloanelor de distilare integrate termic, 2011, conducator A. Woinaroschy

Taras Sandu, Optimizarea multiobiectiv a proceselor chimice si biochimice prin utilizarea combinata de instrumente informatice, 2011, conducator A. Woinaroschy


Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica