Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica   Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica   Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica

Colective >> Inginerie biochimica >> Prezentare

Istoric

- primul curs si laborator de Bioreactoare din Romania (Mihail et al., Ingineria Proceselor Biochimice, UPB, 1988); un numar semnificativ de publicatii in domeniu (Muntean et al., Biochemical Technology, 2003; Ofiteru et al., Introducere in bioingineria celulelor animale, 2003; Lavric et al., Modelarea bioreactoarelor cu celule animale, 2004; Stoica et al., Operatii termice in industria alimentara, 2007, etc); un numar semnificativ de articole in reviste ISI.
- studii de licenta “Inginerie Biochimica” (coord. Prof. O. Muntean, 1993-2006)
- studii de licenta “Inginerie Chimica si Biochimica” (2005-in prezent)
- studii MSc “Inginerie Biochimica si Biotehnologii Sustenabile” (2009-2011)
- studii MSc “Biocombustibili” (2011-in prezent; impreuna cu Dept. Tehnol. Subst. Organice)


Cursuri

Microbiologie (licenta)

Biotehnologii sustenabile (licenta, master)

Procese unitare chimice si biochimice (licenta)

Ingineria bioproceselor si bioreactoare (licenta, master)

Tratarea efluentilor industriali (licenta)

Inginerie metabolica celulara (master)

Analiza si sinteza bioproceselor (master)

Conducerea automata a bioproceselor (master)


Lucrari de laborator reprezentative

Microbiologie: Procese de sterilizare a instrumentelor; Structura si dimensiunile celulei microbiene; Cultivarea microorganismelor; Caracterizarea culturilor microbiene; Studiul proceselor fermentative; Studiul metabolismul glucidic, enzimelor hidrolitice, biomasa proteica microbiana (aparate: Bioreactor Sartorius 3L complet automatizat, centrifuga, spectrometru Uv-Vis, balante, termostat bacteriologic, sterilizator electric, etuvă, microscop Biorom, trinocular, etc.).

Biotehnologii Sustenabile: Aplicatii de calcul / software analiza bioreactoarelor (enzimatice, gaz-lichid, solid-fluid, transfer termic, optimizare, etc.); Caracterizarea regimului hidrodinamic bioreactoare; Studiul experimental al dinamicii / performantelor proceselor biologice (culturi de celule vii) si biochimice (enzimatice) (aparate: Bioreactor Sartorius 3L complet automatizat; Centrifuga; Balante; Microreactoare pentru determinarea DDS, Instalatie caracterizare proceselor de contactare in umpluturi structurate catalitice si necatalitice).

Elemente de inginerie metabolica celulara: Aplicatii de calcul / software pentru evaluarea stoichiometriei si a fluxurilor metabolice celulare (S. cerevisiae); Simularea unor sinteze celulare (E. coli); Simularea metabolismului celular al fierului in mitocondrie; Simularea unor circuite genetice de reglare a homeostazei; Simularea unor procese glicolitice oscilante (S. cerevisiae); Simularea unor procese de uptake metale grele (P. putida); Utilizarea bazelor de date EcoCyc, KEGG, Brenda, etc.

Analiza si sinteza bioproceselor; Conducerea automata a bioproceselor: Laborator cu infrastructura specifica aplicatiilor de calcul in ingineria chimica si biochimica (Aplicatii informatice generale Office, Mathcad, Matlab, Autocad; Aplicatii informatice in studiul proceselor de separare (Hysim, Hysis), pentru caracterizarea dinamicii proceselor (Aspen, gProms, CFX), pentru sinteza de proces (SuperProDesigner)(dotari: statii de lucru 24 + 11 + 17, server general, switch-uri, rootere wireless, smart board, videoproiector conferinte on-line, etc.)


Colaborari internationale

Swiss Federal Inst. Technology ETH Zürich (CH)

Inst. Polytechnique Grenoble (F)

University of Saarlandes (D)

Tech. University Delft (NL)

University of Porto (P)

TU Braunschweig (D)

Texas A&M University (USA)

Newcastle University (UK)

TU Hamburg (D)


Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica